Teamtrajecten

"Het geheel is meer dan de som der delen."

Een team zal nooit goed presteren zolang ze geen gezamenlijke conflicten doormaken en geen gemeenschappelijke waarden en normen vaststellen. Om tot optimale prestaties te komen is het noodzakelijk dat de leden van jouw team elkaar echt leren kennen en begrip en respect hebben voor elkaars sterke en zwakke punten. Hoe kun je elkaar vervolgens aanvullen en versterken? Hoe bereik je door samenwerking de gestelde doelen? En hoe communiceer je effectief met elkaar?

Anneloes Middelkoop | Human Performance richt zich op teamoptimalisatie. Mijn begeleiding en advies helpt jou bij het creëren van een succesvol team. De focus ligt hierbij op het verkrijgen van synergie en het bewerkstelligen van vertrouwen, transparantie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Hierbij maak ik onder andere gebruik van het teammodel van Tuckman (vijf ontwikkelingsstadia van een team) en Lencioni (vijf cruciale factoren voor het werken in een succesvol team).

Onderdelen van mijn begeleiding zijn o.a.:

Teamanalyses en teamprofielen

Het maken van teamanalyses en teamprofielen maakt de aanwezige kwaliteiten en ontwikkelpunten inzichtelijk. De analyses en profielen worden samengesteld met behulp van vragenlijsten en het houden van interviews.

Procesbegeleiding en team coaching

Procesbegeleiding en teamcoaching zijn maatwerktrajecten waarin we, aan de hand van verschillende sessies en met behulp van oefeningen en opdrachten, toewerken naar het gewenste resultaat. Voorbeeld van resultaten zijn: onderling begrip en respect, basis van vertrouwen, betere onderlinge communicatie en samenwerking, het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid, van een groep individuen naar een team.

Intervisie

Als onafhankelijk adviseur en observator begeleid ik teams bij het behandelen en bespreken van problemen en uitdagingen uit de dagelijkse werkpraktijk. Met behulp van diverse werkvormen en methoden behandelen we de ingebrachte casuïstiek. Het team komt zo gezamenlijk tot oplossingen, nieuwe inzichten, persoonlijke en team ontwikkeling. Intervisie is een goed alternatief voor training. Er wordt actief een beroep gedaan op zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid. Teamleden leren zich kwetsbaar op te stellen, elkaar te vertrouwen en elkaar te helpen.

Teamontwikkeling & Koken

In de keuken zijn samenwerking en communicatie de belangrijkste ingrediënten voor het bereiden van een geslaagd diner. Binnen teams is dit niet anders. En dan is de vertaalslag naar teamcoaching dus snel gemaakt! Klik hier voor meer informatie!

Maak van jouw team een succesvol team! Bel of mail voor begeleiding en advies.