Coaching

"Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen!" (Loesje)

Volgens Whitmore (2002) is coaching het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren. Ik sluit mij hier volledig bij aan en faciliteer, inspireer en ondersteun jou tijdens mijn coachingtrajecten bij het verwezenlijken van jouw doelen en begeleid je in jouw persoonlijke ontwikkeling. Als coach stimuleer ik jou tot zelfreflectie en zelfsturend vermogen.

Ik werk op een doelgerichte en gestructureerde manier, waarbij ik op interactieve en authentieke wijze de gecoachte stimuleer tot effectief gedrag. Onderdelen van een traject zijn vaak bewustwording, persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van jouw eigen talenten en potentieel.

In het kennismakingsgesprek bepalen we of er een "klik" en een goede basis is om met plezier en vertrouwen samen het traject aan te gaan. Ook staan we stil bij vragen en behoeften en concretiseren we de leerdoelen.

Anneloes Middelkoop | Human Performance biedt verschillende trajecten. Enkele voorbeelden zijn:

Competentiegerichte coaching

Werk gedurende dit traject gericht aan de ontwikkeling van jouw competenties door middel van persoonlijke begeleiding en advies.

Leiderschap coaching

Tijdens dit traject ontvang je ondersteuning en advies voor effectief leidinggeven en worden verschillende leiderschapsstijlen (aan)geleerd.

Loopbaan coaching

Ontvang begeleiding en advies bij de keuze voor een andere baan of functie. Samen staan we stil bij vragen als "Wie ben ik?", "Wat wil ik?" en "Wat kan ik?". Het traject geeft inzicht op jouw waarden, kwaliteiten, competenties, interesses en mogelijkheden. Vervolgens vertalen we deze uitkomsten naar de arbeidsmarkt en huidige en/of toekomstige functies.

Persoonlijke coaching

Dit traject biedt begeleiding en ondersteuning bij persoonlijke zaken, zoals balans tussen werk en privé, zelfreflectie, persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen en persoonlijkheid. Het doel van dit traject is om jouw zelfbewustzijn te vergroten wanneer het aankomt op de effecten van jouw gedrag en keuzes. Ook leren we nieuw gedrag aan.

Team coaching

Ontvang gedurende dit traject begeleiding en advies bij teamoptimalisatie, waarbij de focus ligt op synergie door samenwerking en communicatie. Het doel is om patronen in gedrag en denken binnen de groep inzichtelijk te krijgen. Bovendien wordt het bewustzijn van het team vergroot, om vanuit daar beweging of ontwikkeling te krijgen in het denken en handelen van het team.

Bel of mail voor meer mogelijkheden, informatie of een kennismakingsgesprek.