Team

"There is no I in TEAM."

Jouw team kan bestaan uit sterke, talentvolle, individuele spelers, maar wanneer zij niet leren samenwerken zal het succes uitblijven. Natuurlijk, iedereen wil kampioen worden, de discussie wordt pas interessant wanneer we het hebben over wat je daarvoor moet doen en laten. Een succesvol team focust zich op collectieve doelen en resultaten.

Anneloes Middelkoop | Human Performance begeleidt teams in de wording van een succesvol team. Deze trajecten beginnen met een nulmeting om zo zicht te krijgen op aanwezige kwaliteiten en ontwikkelpunten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten (o.a. Big Five en MBTI/Action Type), interviews en observaties. Vervolgens bepalen we de ontwikkelbehoefte en leerdoelen en gaan we aan de slag tijdens diverse teamsessies. In de teamsessies staan verschillende thema's centraal zoals: het formuleren van doelen, normen en waarden, leren kennen van elkaars persoonlijkheid, communicatie, presteren onder druk, omgaan met succes en tegenslag, concentratie, motivatie en zelfvertrouwen.

Het resultaat: een team dat elkaar kent, respecteert, vertrouwt, helpt en de focus heeft op het collectieve doel en resultaat.

Hoe? Door het teamproces significant te versnellen en bevorderen en het helder maken van de kracht en ontwikkelbehoefte op mentaal en persoonlijk vlak. Altijd staan hierbij de volgende aspecten centraal: vertrouwen, transparantie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en niet te vergeten plezier!

Maak van jouw team een succesvol team, waarin de teamleden elkaar versterken en uitdagen! Bel of mail voor een kennismakingsgesprek.