Werkwijze

Elk traject start met een kosteloos kennismakingsgesprek. In dit gesprek breng ik vragen in kaart en ga ik dieper in op de behoeften en gewenste resultaten. Op basis van de input uit het gesprek stel ik een aanpak voor en maak ik een offerte. Wanneer de offerte wordt goedgekeurd en er van beide kanten een klik en vertrouwen is, gaan we van start.

De rode draad in mijn trajecten laat zich het beste omschrijven door mijn motto:"Discover, Develop, Perform". Elk traject start met het (her)ontdekken van dat wat er al is. Dit kunnen talenten, kwaliteiten en valkuilen zijn, maar ook een missie, visie, doelstellingen, belangrijke waarden en/of overtuigingen (Discover). Vervolgens gaan we aan de slag met dat wat jij en/of het team wilt ontwikkelen of bereiken. Mijn uitgangspunt is hierbij altijd dat ik me focus op het verder versterken van de talenten en het benutten van de aanwezige kwaliteiten om tot ontwikkeling te komen (Develop). Tussentijds monitoren we gezamenlijk de voortgang, zowel op formele als informele wijze. Om zo de doelstelling, welke we formuleren aan het begin van het traject, te behalen en te komen tot antwoorden of de gewenste prestatieverbetering (Perform).

Hoe het traject eruit ziet, is altijd afhankelijk van de behoeften, de vraag, de perso(o)n(en) en wordt op maat samengesteld. Naast de coaching en reflectie gesprekken, maak ik gebruik van verschillende vragenlijsten, tests, oefeningen, modellen en methodieken. Deze fungeren als hulpmiddel. Hieruit kies ik een mix aan instrumenten die het beste aansluit bij de (coach)vraag en doelstelling.

Een greep uit mijn "database":

Vragenlijsten en tests*:

 • Persoonlijkheidsvragenlijsten (Occupational Personality Questionnaire (OPQ), Big Five Personality Questionnaire en Jungian Type Index (JTI)) op team en individueel niveau
 • Vragenlijsten die zich specifiek richten op leiderschap, sales, stress, teamrollen en competenties
 • Loopbaanwaarden en drijfveren vragenlijsten
 • 360 graden feedback
 • Capaciteiten en intelligentietests

* Dit zijn vragenlijsten en tests van o.a. CEB | SHL Talent Measurement, PiCompany en Pearson. Vragenlijsten en tests staan nooit op zichzelf, hieraan worden altijd één of meer gesprekken gekoppeld.

Oefeningen, modellen en methodieken:

 • Career Story Interview: een verrassende manier van coachen, waarbij het draait om biografische verhalen over jouw werk en leven
 • Logische niveaus van Bateson (NLP): veranderen op het juiste niveau
 • Het teammodel van Lencioni: vijf cruciale factoren voor het werken in een succesvol team
 • Rationeel-emotieve therapie (RET): aanpakken van belemmerende overtuigingen en gedachtecontrole
 • Stress en coping-model: dynamiek tussen jou en de omgeving: omgaan met stress
 • De cirkels van Covey: verhogen van je pro activiteit
 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen. (Klik hier voor drie oefeningen)
 • Jim Collins 'Good to great': de cirkels van Passie, Talent en Economische brandstof
 • Leren visualiseren en effectief doelen stellen

De uitgangspunten die ik in elk traject hanteer zijn:

 • Waarborging van objectiviteit, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid
 • Werken volgens de richtlijnen en de beroepscode van het NIP
 • Afspraak is afspraak
 • Heldere communicatie en adviezen
 • Plezier, betrokkenheid en authenticiteit

Spreekt mijn werkwijze jou aan? Laten we dan kennismaken!